काठमाडौं । मोबाइल फोनले मानिसको जीवनलाई सरल मात्रै बनाएको छैन, कतिपय अवस्थामा जोखिम पनि निम्त्याएको छ । मोबाइलले उत्पादन गर्ने रेडिएसनले मानवीय स्वास्थ्यमा असर गर्छ । त्यसो त कतिपय अवस्थामा मोबाइलले दुर्घटनासमेत निम्त्याउने गरेको छ । मोबाइलले निम्त्याउन सक्ने जोखिम र असरबाट जोगिन कस्ता उपाय…