एलियन हुन्छन् कि हुँदैनन्? छन भने उनीहरूको नियत कस्तो छ? के उनीहरू पृथ्वीमा आफ्नो कब्जा जमाउन चाहन्छन्? अझ उनीहरूको मन कस्तो होला? वा यो सबै कुन कथा कहानीको पात्रमात्रै हुन्? यस्तो खाले प्रश्न तब उब्जिए जब स्पेसको निगरानी गरिरहेको एक सिद्धान्तवादीले पृथ्वीको नजिक सात युएफओहरू…