विद्यालय अध्ययनका लागि मात्र नभएर बालबालिकाको हेरविचार, उनीहरूलाई विद्यालय समयभर सुरक्षा दिने स्थलका रूपमा समेत मानिन्छ। अहिलेका मन्टेश्वरी, स्कुलका प्लेग्रुपमा बालबालिकालाई पढ्नेभन्दा स्वतन्त्रपूर्वक खेल्ने, खाने र सुत्ने लगायतका अतिरिक्त कृयाकलापलाई प्राथमिकता दिइने गरिएको छ। तर, त्यस्तै स्कुलमा बालबालिकाका असुरक्षित हुनसक्छन् भन्ने कुरामा अभिभावकहरूले कल्पना पनि…