तपाईं गुगल म्यापमा आफ्नो लाइभ लोकेसन साथीहरू र परिवारको सदस्यहरूलाई शेयर गर्न चाहनुहुन्छ। तर त्यसको बारेमा थाहा छैन। चित्ता नलिउनुहोस आज हामी तपाईंलाई सिकाउँछौँ कसरी लाइभ लोकेसन साथीभाइलाई शेयर गर्ने भनेर। त्यो भन्दा अगाडि जान्नु पर्ने कुरा लाभ लोकेन शेयर गर्दा प्राभेसीमा केही असर त…