पेरिसमा खुल्ला ठाउँमा पिसाव फेर्नेका लागि स्थानीय प्रशासनले पिसाव फेर्ने डब्बाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। शहरका अधिकारीहरूले चारवटा खुल्ला रूपमा पिसाव फेर्नेका लागि भनेर डिब्बाहरू राखिएका हुन्। रातो रंग लगाएर राखिएको पिसाव फेर्ने सब्बाहरूको पिसाव कसरी फेर्ने भनेर विज्ञापन समेत गरिएको छ। ती डब्बाहरू बाटोको ठीक…